Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach informuje, że w roku 2023 pozyskał środki finansowe w wysokości 126 000,00 złotych na realizację działań w ramach Programu aktywizacji...

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach informuje, że w roku 2023 pozyskał środki finansowe w wysokości 64 800,00 złotych na realizację działań w ramach Programu aktywizacji...

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach informuje, że w roku 2023 pozyskał środki finansowe w wysokości 169 200,00 złotych na realizację działań w ramach Programu aktywizacji...

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach informuje, że w roku 2022 pozyskał środki finansowe w wysokości 299 000,00 złotych na realizację działań w ramach Programu aktywizacji...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

partners

shortcut-links

 go-to-top